Overval training

Een overval is altijd een traumatische ervaring voor uw uzelf of uw personeel. Maar daarnaast is een overval ook gevaarlijk. De overvaller zit hoog in zijn emotie en heeft weinig tot niets nodig om te exploderen in agressie. Met alle mogelijke gevolgen…..

Outrex geeft een training waarin u leert hoe te handelen in geval van een overval. Deze training is gebaseerd op de-escalatie en het voorkomen van het oplopen van spanning bij de overvaller. U leert te luisteren naar instructies en zorgt voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw mede collega’s en eventueel aanwezige klanten.

Het is een intensieve training die wij graag eerst met u doornemen. De training kan gegeven worden met meerdere trainers en trainingsacteurs. Het is daarom van belang te weten wat u in uw werkomgeving kunt verwachten zodat we de juiste training neer kunnen zetten.